Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 49

🧐🔎Канад-Америкийн эдийн засагч, Майкл Спенс гэж хэн бэ? 🤔

Нэр: Андрю Майкл Спенс (Andrew Michael Spence)

Төрсөн огноо: 1942 оны 11-р сарын 30

Нобелийн шагнал хүртсэн он: 2001 он

Судалгааны талбар: Микроэкономикс болон хөдөлмөрийн экономикс

Эдийн засгийн сургууль: Шинэ Кейнс

Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл: Нобелийн шагналыг “зах зээл дэх мэдээллийн тэгш бус байдлыг судлан дүн шинжилгээ хийснийхээ төлөө” хүртсэн байна.

Даяаршил бол дэлхийн зах зээлийг нэгтгэх үйл явц юм.

Андрю Майкл Спенс

Судалгааны ажлаараа олж илрүүлсэн гол санаа: Бүтээгдэхүүний чанарын талаар нийлүүлэгчид нь худалдан авагчидаас илүү мэдээлэлтэй байх зах зээлийг авч судалсан. Ийм зах зээлд чанар муутай бүтээгдэхүүн нь илүү сайн чанартай бүтээгдэхүүнийг шахаж, улмаар чанартай бүтээгдэхүүний үнэ хохирч үлдэж болзошгүйг харуулжээ.