Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 8

📌Орц гарцын техникийн цорын ганц, маргаангүй бүтээгч Василий Леонтьев гэж хэн байв? 📌🧐

Нэр: Василий Леонтьев (Wassily Leontief)
Төрсөн огноо: 1905.08.05
Нас барсан огноо: 1999.02.05
Нобелийн шагнал авсан огноо: 1973.10.18

Эдийн засгийн сургууль: Түүхэн Институциональ сургууль

Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл: Алфред Нобелийн дурсгалд зориулсан Эдийн засгийн шинжлэх ухааны Свервигес Риксбанкны шагналыг 1973 онд “орц-гарцын аргыг боловсруулж, эдийн засгийн чухал асуудлуудад хэрэглэсний төлөө” Василий Леонтьевт гардуулав.

Мэргэжлийн эдийн засгийн сэтгүүлүүдийн хуудас бүр уншигчдыг их бага хэмжээгээр үнэмшилтэй боловч дурын таамаглалуудаар нарийн тодорхойлсон онолын ач холбогдолгүй дүгнэлтэд хүргэх математикийн томьёоллуудаар дүүрэн байдаг.

Василий Леонтьев

Судалгааны ажлаараа олж илрүүлсэн гол санаа: Профессор Леонтьев бол орц-гарцын техникийн цорын ганц бөгөөд маргаангүй бүтээгч юм. Энэхүү чухал инноваци нь эдийн засгийн шинжлэх ухаанд нийгмийн үйлдвэрлэлийн систем дэх ерөнхий харилцан хамаарлыг тодруулах эмпирик ач холбогдолтой боломжийг олгодог. Ялангуяа уг арга нь эдийн засаг дахь салбар хоорондын нарийн төвөгтэй гүйлгээг системчилсэн дүн шинжилгээ хийх хэрэгслээр хангадаг. Орц, гарцын шинжилгээ нь үйлдвэрлэлийн систем дэх харилцан хамаарлыг үйлдвэрлэлийн янз бүрийн салбаруудын нийлүүлэлтийн сүлжээ гэж тодорхойлдог. Үйлдвэрлэлийн салбар бүрийн хувьд техникийн коэффициент нь бараа бүтээгдэхүүн тус бүрээр үйлдвэрлэсэн нэгжид шаардагдах зуучлагчийн бүтээгдэхүүний хэмжээг тодорхойлдог. Загвар дахь хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, экспортын бүтээгдэхүүний эцсийн эрэлтийг ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн системээс гаднах нөхцөлөөр тодорхойлдог. Шинжилгээний зорилго нь хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт, экспортын эцсийн эрэлт хэрэгцээний хүссэн буюу төлөвлөсөн өсөлтийг хангахын тулд эдийн засгийн янз бүрийн салбарт хэчнээн хэмжээний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгааг олж мэдэх явдал юм. Дараа нь салбар бүрт нэмэгдсэн үйлдвэрлэлийн өсөлт нь зөвхөн эцсийн эрэлтийн өөрчлөлтийг бий болгох төдийгүй үйлдвэрлэлийн янз бүрийн салбар дахь зуучлагч бүтээгдэхүүний эрэлтээс үүссэн өөрчлөлтийг нөхөх ёстой.

Туршлага: Тэрбээр Нобелийн шагнал авснаас гадна эдийн засгийн бусад салбарт ихээхэн хувь нэмэр оруулсан. Тухайлбал “Леонтьевийн парадокс”-ыг баримтжуулсан олон улсын худалдаа, мөн түүхий эдийн нийлмэл теоремыг анх үүсгэн байгуулагчдын нэг юм.
1927-1930 онуудад Киелийн Их Сургуулийн Дэлхийн Эдийн Засгийн Хүрээлэнгийн гишүүний хувьд статистикийн эрэлт ба нийлүүлэлтийн муруйг гаргах чиглэлээр судалгаа хийж байсан. Энэхүү эрдэм шинжилгээний ажил 1929 онд Хятадад 12 сарын туршид Төмөр замын яамны зөвлөхөөр ажиллаж байгаад тасалдсан юм. 1931 онд Нью-Йорк дахь Эдийн засгийн судалгааны үндэсний товчоонд, 1932 онд Харвардын Их сургуулийн Эдийн засгийн тэнхимд шилжсэн. 1946 онд Эдийн засгийн профессор болсон ба 1948 онд Харвардын эдийн засгийн судалгааны төслийг зохион байгуулж, 1973 он хүртэл захирлаар нь ажилласан байна. 1965 оноос хойш Харвардын Нийгэмлэгийн даргаар ажиллаж байжээ.

Гэр бүлийн талаарх сонирхолтой мэдээлэл: 1932 онд яруу найрагч Эстелл Маркстай гэрлэн нэг охинтой болжээ. Охин Светлана Алперс одоо Беркли дахь Калифорнийн Их Сургуулийн Урлагийн Түүхийн Профессороор ажилладаг.
Бусад: Леонтьевийн хобби нь загасчилах, балет үзэх болон нарийн дарс авах дуртай байв.

Эх Сурвалж :
Prize, The Nobel. n.d. Wassily Leontief Facts.Retrieved from: https://www.nobelprize.org/
Wikipedia. n.d. Wassily Leontief. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/