Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 47

🧐🤔🔎Америкийн эдийн засагч, Даниел МакФадден гэж хэн бэ? 🤔

Нэр: Даниел МакФадден (Daniel McFadden)
Төрсөн огноо: 1937 оны 7-р сарын 29
Нобелийн шагнал хүртсэн он: 2000 он

Эконометрикийг хийх сайн арга нь байгалиасаа будлиантай шийдвэрлэгдээгүй хүчин зүйлсийг нэгтгэн дүгнэж чадах сайн байгалийн туршилтуудыг олж статистикийг ашиглах юм.

Даниел МакФадден

Судалгааны талбар: Эконометрикс

Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл: 2000 оны Нобелийн шагналыг “Дискрет сонголтын талаарх шинжилгээний онол аргазүйг” боловсруулсныхаа төлөө хүртсэн.

Судалгааны ажлаараа олж илрүүлсэн гол санаа: Микро өгөгдлийн суурь ойлголтыг статистик байдлаар хэрхэн зохицуулахыг харуулсан. Тухайлбал бидний амьдралыг чухал шийдвэрүүдийн талаарх өгөгдөл буюу боловсрол сонголт, мэргэжил сонголт, оршин суугаа газрын байршил, гэр бүлийн байдал, хүүхдийн тоо гэх мэт.