МОНГОЛБАНКНЫ НЭРЭМЖИТ “ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ” БОЛНО.

Монголбанкнаас санаачилан эдийн засаг, санхүү болон статистикийн чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийдэг судлаачид болон оюутнуудыг дэмжих, эрдэм шинжилгээний бүтээл бичихэд уриалж сэдэлжүүлэх, бүтээлийг нь олон нийтэд хүргэх, бодлого боловсруултад оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор эрдэм шинжилгээний бага хурлыг зохион байгуулж байна.

Эрдэм шинжилгээний бага хуралд оролцох хүсэлтэй судлаач, оюутнуудын бүтээлийг 2021 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр хүртэл хүлээн авах бөгөөд хэвлэмэл хувийг Монголбанкны бичиг хэрэгт, электрон хэлбэрийг essay@mongolbank.mn цахим хаягаар хүлээн авна.

Уралдааны удирдамжтай доорх линкээр орж танилцана уу.
https://www.mongolbank.mn/…/%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0…

Категорь