Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 57

🧐🇮🇱Израил-Америкийн математикч, эдийн засагч, Роберт Жон Ауман гэж хэн бэ? 🇺🇸🤔

Нэр: Роберт Жон Ауман (Robert J. Aumann)
Төрсөн огноо: 1930 оны 6-р сарын 8
Нобелийн шагнал хүртсэн он: 2005 он

Эдийн засгийн сургууль: Сонгодог эдийн засгийн сургууль

Судалгааны талбар: Эдийн засгийн математик – Тоглоомын онол

Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл: Роберт Ж. Ауман нь 2005 онд тоглоомын онолын тусламжтайгаар зөрчилдөөн болон хамтын ажиллагааны талаарх ойлголтын сайжруулсан.

“Тоглоомын онол нь ерөнхийдөө зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх, шийдэх чухал санаануудыг бий болгодог гэж би боддог.”

Роберт Жон Ауман

Судалгааны ажлаараа олж илрүүлсэн гол санаа: Хязгааргүй давтагддаг тоглоом гэж нэрлэгдэх тоглоомуудын бүрэн дүн шинжилгээг хийж чадсан анхны хүн бөгөөд түүний судалгаа нь урт хугацааны явцад ямар үр дүн болон нөлөө гарч болохыг тодорхойлсон.

Эх сурвалж:
Robert J.Aumann Facts. (n.d.). Retrieved from The Nobel Prize: https://www.nobelprize.org/…/economi…/2005/aumann/facts/
Robert J.Aumann Quotes. (n.d.). Retrieved from AZ quotes: https://www.azquotes.com/author/68397-Robert_Aumann