Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 64

🧐🔎Америкийн улс төрийн эдийн засагч, Элинор Остром гэж хэн байв?🤔

Нэр: Элинор Остром /Elinor Ostrom/
Төрсөн огноо: 1933.08.07
Нас барсан огноо: 2012.06.12
Нобелийн шагнал хүртсэн он: 2009

Эдийн засгийн сургууль: Шинэ институцийн эдийн засаг

Нобелийн шагнал хүртсэн бүтээл: Тэрээр эдийн засгийн засаглал, ялангуяа нийтлэг байдлын талаарх дүн шинжилгээг хийсэн тул Нобелийн шагналыг Оливер И. Виллямсоны хамтаар хүртжээ.

“Онолын хүч нь түүний тайлбарлаж чадах олон янзын нөхцөл байдалтай яг пропорциональ байдаг.”

Элинор Остром

Судалгааны ажлаараа олж илрүүлсэн гол санаа: Орон нутгийн өмчийг төв эрх мэдэлтнүүдийн зохицуулалт, хувьчлалгүйгээр орон нутгийн өмчид хэрхэн амжилттай удирдаж болдгийг харуулсан уламжлалт арга ухааныг үндэслэсэн байна.

Туршлага: Хэрэглэгчдийнхээ хамтын ашигт малтмалын нөөцийг урт хугацаанд хэт их ашиглаж, устгана гэж эдийн засагчид нэгэн дуугаар хүлээн зөвшөөрч байжээ. Элинор Остром жижиг, орон нутгийн иргэд бэлчээр, загас агнуурын ус, ой мод зэрэг байгалийн хамтын нөөцийг хэрхэн зохицуулдаг талаар хээрийн судалгаа хийснээр энэ санааг үгүйсгэсэн байна. Тэрээр байгалийн баялгийг хэрэглэгчид хамтран ашиглах үед тэдгээрийг хэрхэн арчилж, эдийн засаг, экологийн хувьд тогтвортой ашиглах дүрэм журам тодорхойлогддог болохыг харуулсан юм.

Эх сурвалж:
goodreads. Elinor Ostrom > Quotes. Retrieved from:  https://www.goodreads.com/author/quotes/130561.Elinor_Ostrom.
THE NOBEL PRIZE. Elinor Ostrom Facts. Retrieved from:  https://www.nobelprize.org/…/economi…/2009/ostrom/facts/