Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 24  Модильяни-Миллер теорем санаачлагчдын нэг Франко Модильяни гэж хэн байв? Нэр: Франко Модильяни (Franco Modigliani) […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 23 Их Британий эдийн засагч, Ричард Стоун гэж хэн байв?  Нэр: Ричард Стоун / Richard […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 22  Ерөнхий тэнцвэрийн онолыг хөгжүүлсэн Жерард Дебреу гэж хэн байв?  Нэр: Жерард Дебреу (Gerard Debreu)Төрсөн […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 21 Засгийн газрын зохицуулалтын үр нөлөөг нарийвчлан судалсан Америкийн эдийн засагч, Жорж Жозеф Стиглер гэж […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 20 Валют арилжаанд татвар ногдуулах санал гаргаж байсан Америкийн эдийн засагч, Жеймс Тобин гэж хэн […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 19  Пол Самуэлсоны хамгийн анхны докторын шавь Лоуренс Клейн гэж хэн байв?  Нэр: Лоуренс Клейн […]