Нобелийн шагналт эдийн засагчид-Цуврал 31 Ирээдүйн мөнгөн урсгалын талаар нарийвчлан судласан Уильям Шарп гэж хэн байв? Нэр: Уильям Шарп (William […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 30 Модильяни-Миллер теорем санаачлагчдын нэг, Америкийн эдийн засагч, Мертон Миллер гэж хэн байв?  Нэр: Мертон […]