Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 84 Америкийн эдийн засагч, Абхиджит Винаяк Банерджи гэж хэн бэ? Нэр: Абхиджит Винаяк Банерджи /Abhijit […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 83 Франц-Америкийн эдийн засагч, Эстер Дюфло гэж хэн бэ? Нэр: Эстер Дюфло / Esther Duflo […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 82 Америкийн эдийн засагч, Пол Майкл Ромер гэж хэн бэ? Нэр: Пол Майкл Ромер /Paul […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 81 Америкийн эдийн засагч, Уильям Нордхаус гэж хэн бэ? Нэр: Уильям Даубни Нордхаус /William Dawbney […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 80 Америкийн эдийн засагч, Ричард Талер гэж хэн бэ? Нэр: Ричард Талер /Richard Thaler/Төрсөн огноо: […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 79 Финландын эдийн засагч, Бенгт Хольмстрём гэж хэн бэ? Нэр: Бенгт Хольмстрём /Bengt Holmström/Төрсөн огноо: […]