Монетарист эдийн засаг гэж юу вэ? Монетарист эдийн засаг гэдэг нь мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлт эдийн засгийн өсөлтийн хурд болон бизнесийн […]
Хуучинсаг Кейнсийн эдийн засаг гэж юу вэ? Кейнсийн эдийн засаг нь эдийн засаг дахь нийт зардал ба түүний гарц, ажил […]
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж юу вэ? ДНБ буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь тодорхой хугацаанд тухайн улсад үйлдвэрлэгдсэн бүх эцсийн бараа, үйлчилгээний зах зээлийн өртгийг […]
Бодлогын хүү гэж юу вэ? Төв банкууд инфляцийг тогтвортой байлгахын тулд ашигладаг нэг гол арга хэрэгсэл нь “Бодлогын хүү” юм. […]
Ажилгүйдэл гэж юу вэ ? Монголд ажилгүйдэл, ажилгүй иргэн гэдэг шууд утгаараа ойлгогддог. Гэвч эдийн засгийн онолын хүрээнд тодорхойлбол ажилгүйдэл […]
Инцляци гэж юу вэ ? Инфляци нь хэрэглээний сагсыг бүрдүүлж буй бараа үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин өсөхийг хэлэх ба энгийнээр […]