Ажилгүйдэл гэж юу вэ ? Монголд ажилгүйдэл, ажилгүй иргэн гэдэг шууд утгаараа ойлгогддог. Гэвч эдийн засгийн онолын хүрээнд тодорхойлбол ажилгүйдэл […]