Бидний эргэн тойронд байг аа ихэнх зүйл нэг л тоонд захирагдаж , бие биетэйгээ уялдаа холбоотойгоор оршиж байдгийг та мэдэхүү? […]