Бодлогын хүү гэж юу вэ? Төв банкууд инфляцийг тогтвортой байлгахын тулд ашигладаг нэг гол арга хэрэгсэл нь “Бодлогын хүү” юм. […]