Инцляци гэж юу вэ ? Инфляци нь хэрэглээний сагсыг бүрдүүлж буй бараа үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин өсөхийг хэлэх ба энгийнээр […]