Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 57 Израил-Америкийн математикч, эдийн засагч, Роберт Жон Ауман гэж хэн бэ?  Нэр: Роберт Жон Ауман […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 56 Америкийн эдийн засагч, Эдвард К. Прескотт гэж хэн бэ?  Нэр: Эдвард К. Прескотт (Edward […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 55 Норвегийн эдийн засагч, Финн Эрлинг Кюдланд гэж хэн бэ?  Нэр: Финн Эрлинг Кюдланд (Finn […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 54 Британийн эдийн засагч, Клайв Грейнджер гэж хэн бэ?  Нэр: Клайв Грейнджер (Clive Granger)Төрсөн огноо: […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 53 Америкийн эдийн засагч, статистикч, Роберт Фрай Энгл гэж хэн бэ? Нэр: Роберт Фрай Энгл […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 52 Америкийн эдийн засагч, профессор, Вернон Л.Смит гэж хэн бэ?  Нэр: Вернон Л.Смит (Vernon L. […]