Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 92 Нэр: Бен Бернанке /Ben Bernanke/Төрсөн огноо: 1953.12.13Нобелийн шагнал хүртсэн он: 2022 Судалгааны талбар: Макроэкономикс […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 91 Нэр: Дуглас Уоррен Даймонд /Douglas Warren Diamond/Төрсөн огноо: 1953 оны 10 сардНобелийн шагнал хүртсэн […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 84 Америкийн эдийн засагч, Абхиджит Винаяк Банерджи гэж хэн бэ? Нэр: Абхиджит Винаяк Банерджи /Abhijit […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 83 Франц-Америкийн эдийн засагч, Эстер Дюфло гэж хэн бэ? Нэр: Эстер Дюфло / Esther Duflo […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 82 Америкийн эдийн засагч, Пол Майкл Ромер гэж хэн бэ? Нэр: Пол Майкл Ромер /Paul […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 81 Америкийн эдийн засагч, Уильям Нордхаус гэж хэн бэ? Нэр: Уильям Даубни Нордхаус /William Dawbney […]