Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэж юу вэ? ДНБ буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдэг нь тодорхой хугацаанд тухайн улсад үйлдвэрлэгдсэн бүх эцсийн бараа, үйлчилгээний зах зээлийн өртгийг […]