Монетарист эдийн засаг гэж юу вэ? Монетарист эдийн засаг гэдэг нь мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлт эдийн засгийн өсөлтийн хурд болон бизнесийн […]
Сонгодог эдийн засаг гэж юу вэ? Сонгодог эдийн засаг гэдэг нь 18-19-р зуунд эдийн засгийн чиг хандлагыг давамгайлж байсан сургууль […]
Эдийн засгийн сэтгэлгээний сургууль гэж юу вэ? Алдарт эдийн засагч Кейнс нэгэнтээ “Эдийн засагчдын үзэл санаа олон нийтийн ойлгодгоос хавьгүй […]
Юуг, яаж, хэнд гэх асуултуудад хариулт өгөх зорилготой байдаг эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь 2 төрөлд хуваагддаг. Эдгээр нь микроэкономикс […]
Эдийн засгийн ухаан нь зөвхөн мөнгө л судалдаг, эсвэл нягтлан бодол бүртгэл байх гэж ярих хүмүүстэй цөөнгүй тааралдана. Гэвч үнэн […]