СЭЗИС-ийн экономиксийн тэнхимийн 2010 оны төгсөгч, Сангийн яамны Эдийн засгийн бодлогын газрын макро эдийн засгийн бодлогын хэлтэст эдийн засагчаар ажилладаг […]