Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 43 Канад-Америкийн эдийн засагч, Мирон Шольс гэж хэн байв? Нэр: Мирон Шольс (Myron S.Scholes)Төрсөн огноо: […]
Нобелийн шагналт эдийн засагчид- Цуврал 24  Модильяни-Миллер теорем санаачлагчдын нэг Франко Модильяни гэж хэн байв? Нэр: Франко Модильяни (Franco Modigliani) […]