Монетарист эдийн засаг гэж юу вэ? Монетарист эдийн засаг гэдэг нь мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлт эдийн засгийн өсөлтийн хурд болон бизнесийн […]
Хуучинсаг Кейнсийн эдийн засаг гэж юу вэ? Кейнсийн эдийн засаг нь эдийн засаг дахь нийт зардал ба түүний гарц, ажил […]
Сонгодог эдийн засаг гэж юу вэ? Сонгодог эдийн засаг гэдэг нь 18-19-р зуунд эдийн засгийн чиг хандлагыг давамгайлж байсан сургууль […]
Эдийн засгийн сэтгэлгээний сургууль гэж юу вэ? Алдарт эдийн засагч Кейнс нэгэнтээ “Эдийн засагчдын үзэл санаа олон нийтийн ойлгодгоос хавьгүй […]