Микроэкономикс /Эрэлт ба нийлүүлэлт, зах зээлийн тэнцвэр сэдвийн Бодлого №4
Эдийн засгийн сэтгэлгээний сургууль гэж юу вэ? Алдарт эдийн засагч Кейнс нэгэнтээ “Эдийн засагчдын үзэл санаа олон нийтийн ойлгодгоос хавьгүй […]
Эдийн засгийн ухаан нь зөвхөн мөнгө л судалдаг, эсвэл нягтлан бодол бүртгэл байх гэж ярих хүмүүстэй цөөнгүй тааралдана. Гэвч үнэн […]