Монетарист эдийн засаг гэж юу вэ? Монетарист эдийн засаг гэдэг нь мөнгөний нийлүүлэлтийн өөрчлөлт эдийн засгийн өсөлтийн хурд болон бизнесийн […]
Юуг, яаж, хэнд гэх асуултуудад хариулт өгөх зорилготой байдаг эдийн засгийн шинжлэх ухаан нь 2 төрөлд хуваагддаг. Эдгээр нь микроэкономикс […]