СЭЗИС-ийн Экономиксийн тэнхимийн 2020 оны төгсөгч, дата аналист Г.Төгсбилэг ахтай хийсэн ярилцлагыг хүргэж байна. Таны бодлоор байгууллагын уур амьсгал илүү […]
СЭЗИС-ийн Экономиксийн тэнхимийн 2011 оны төгсөгч, шинжээч Г.Мөнх-Эрдэнэахтай хийсэн ярилцлагыг хүргэж байна. Хувь хүнтэй холбоотой: Өөрийгөө бидэнд танилцуулна уу.Би 2007 […]
СЭЗИС-ийн Экономиксийн тэнхимийн 2014 оны төгсөгч, Хас банкны Загвар шинжилгээний хэлтсийн захирлаар ажилладаг Р.Сугархүү ахтай хийсэн ярилцлагыг хүргэж байна. Хувь […]